Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelse

Margareta Boström-Andersson Ordförande
Lotta Olsson sekreterare

Ann-Britt Gustavsson kassör

Tereze Andrén

Birgit Heussner

Kurt Heussner, Ersättare

Gudrun Boström Ersättare

Jan-Erik Karlsson Ersättare

Styrelsen:

  • Tar beslut i ekonomiska och övergripande frågor som rör bygdegården
  • Ansvarar för att ekonomi, redovisning och administration fungerar
  • Fördelar ansvar för olika områden så som uthyrning och underhåll

Styrelsen är skild från den operativa verksamheten. Styrelsen planerar eller genomför alltså inte några enskilda arrangemang. Operativt arbete sker i arbetsgrupper.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se