Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelse

Margareta Boström-Andersson Ordförande

Ann-Britt Gustavsson kassör

Gudrun Boström

Jan-Erik Karlsson

Birgit Heussner

Kurt Heussner, Ersättare

Sandra Dalbom Ersättare

Laila Andersson Ersättare

Styrelsen:

  • Tar beslut i ekonomiska och övergripande frågor som rör bygdegården
  • Ansvarar för att ekonomi, redovisning och administration fungerar
  • Fördelar ansvar för olika områden så som uthyrning och underhåll

Styrelsen är skild från den operativa verksamheten. Styrelsen planerar eller genomför alltså inte några enskilda arrangemang. Operativt arbete sker i arbetsgrupper.