Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Studiecirklar

Ena bygdegård samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirklar är ”fri och frivillig” folkbildning där en grupp människor samlas för att lära sig något tillsammans. För att uppfylla de grundläggande villkoren ska en studiecirkel:

  • Ha minst tre träffar
  • Ha minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter)
  • Ha minst tre deltagare inklusive cirkelledaren

För varje medlem och studietimme utgår ett studiebidrag till bygdegården. Utöver det ger Vuxenskolan terminsvis även ett hyresbidrag utifrån omfattningen på studiecirkelverksamheten.

Exempel på studiecirklar som pågår / pågått i bygdegården är:

  • Vävning
  • Bokcirklel
  • Stickkafé
  • Yoga

Hör av dig om du vill ha hjälp att komma igång med en studiecirkel!